Възможности и разнообразие от технологии

Широкоформатен печат

Широкоформатният печат Ви позволява отпечатването на големи по формат рекламни носители като билбордове, автомобили, витрини, рекламни табели, транспаранти, знамена и други. Изключително видими и привличащи вниманието, този тип съоръжения имат възможност за представяне на Вашия имидж и Вашите послания, затова качеството на изображението, точните и ярки цветове са наш приоритет при отпечатването на рекламна визия с такива размери.

Съобразявайки се със спецификите на този тип реклама ние сме готови да Ви предложим от оригиналните визия и въздействащо послание, до качественото изпълнение на крайния продукт, включващ довършителни операции и монтаж. С оглед пълното задоволяване на Вашите нужди изработваме и конструкции за статични или мобилни съоръжения в зависимост от типа и насочеността на Вашата реклама.

Възможности и разнообразие от технологии

Дигитален печат

Дигиталният печат е технология, която позволява директно пренасяне на изображението от компютърен файл към физически носител – хартия, картон или друга печатна медия. Той заема все по-широко място в сферата на печатните технологии, като позволява отпечатването на малки тиражи, включително единични бройки за много кратки срокове, върху най-често използваните при офсетовия печат материали, като на практика няма компромис в качеството.

Ако имате необходимост от тираж на печатни материали, който е твърде нисък и съответно скъп за офсетов печат, тук е мястото на дигиталните печатни технологии. Предимство е изключително бързият срок за печат, както и възможността за честа смяна на визуалните интерпретации, без да е наложително влагане на излишни средства във високи тиражи, от които в конкретния момент може да нямате нужда.

Необходими са ви визитки, менюта, покани, материали за конференция, листовки, плакати до А3+ и то бързо? Ние можем да изготвим желания от Вас проект или да работим с Ваш такъв като изпълним печата на съответната медия качествено и в кратки срокове, включително и необходимите довършителни операции.

Възможности и разнообразие от технологии

Офсетов печат

Офсетовият печат е най-разпространената печатна технология, отличаваща се с ниски производствени разходи, и позволяваща да се печата с високо качество върху различни видове хартия и картон, включително: от 90 до 350 гр. гланц и мат, самозалепваща хартия, опаковъчни, релефни и други специални хартии и картони.

Вие имате нужда от представяне пред многобройна целева група на Вашите продукти и услуги чрез печатна реклама? Тук е мястото на офсетовия печат – поради високото качество, което предлага и ниската себестойност, той е изключително подходящ за средни и високи тиражи за печат на брошури, каталози, флайери, бланки, папки, календари, опаковки и др.

Екипът на Елфи Реклама може да Ви предложи от професионален дизайн на рекламните материали, от които Вашата фирма или организация би имала нужда, до висококачествена реализация на идейните проекти.