Възможности и разнообразие от технологии

Брандиране на автомобили

Дори и мобилни, Вие ще бъдете забелязани благодарение на рекламната визия на Вашия автомобил. Когато вече имате изработено лого и корпоративна идентичност един изключително ефективен подход е да се възползвате от възможностите на мобилната реклама. Така във всеки един момент и където и да се намират транспортните ви средства ще бъдат забелязвани и ще напомнят на Вашите клиенти(и потенциални такива) за присъствието Ви на пазара.

Също така популярен метод е и използването на обществения транспорт като начин за реклама чрез брандирането на автобуси, трамваи, тролеи, влакове или метро.

Нашите специалисти могат да Ви предложат проект – от оригиналния дизайн – до професионалното брандиране с най – качествените материали на пазара. В зависимост от Вашите предпочитания ние можем да Ви предложим брандиране на превозното средство с изрязано фолио и/или пълноцветен печат върху специално такова.