Комбинация от форми и цветове

Лого дизайн

Лого дизайн е изкуството на създаване на графичен елемент или елементи, което – в определена комбинация от форми и цветове кореспондира с марка, идея или концепция. Резултатът от процеса на дизайн на лого оказва голямо влияние върху цялата самоличност на проекта, марката или фирмата, тъй като логото е най-важната част и установява насоките (цветове, форми, текстури и т.н.), които ще бъдат използвани за целия последващ графичен дизайн.

Поради тази причина е от изключително значение процесът на проектиране да се осъществява от професионални лого дизайнери.

Екипът на Елфи Реклама може да изработи лога, които са в съответствие с най-съвременните изисквания за графичен дизайн на изключително изгодна цена.