Моделиране и проектиране

3D дизайн

Доказано е, че 3D моделите и интерпретациите са много атрактивни и впечатляващи заради близостта им до реалността. Предоставените възможности чрез 3D графики са уникални и поради тази причина, използването им при изготвянето на съответния проект може да доведе до печеливши резултати за Вашата компания.

3D моделите могат да се завъртат под различни ъгли и да представят изключително разбираеми и близки до реалността визуализации. Те са много популярни за архитектурни проекти, индустриални модели, представяне на продукти – прототип, презентации за всички видове фасади, екстериорна и интериорна реклама, щандове за панаирни изложения, POS и POV продукти и др.

Ако имате нужда от 3D визуализации, Ви трябва професионална помощ.

В Елфи Реклама можем да създадем качествени реалистични изображения в съответствие с идейния проект и възползвайки се от одобрения от клиента резултат да го използваме като база за постигане на съответното решение, в направата на крайния продукт.