Възможности и разнообразие от технологии

Светеща и обемна реклама

Приоритетно идентичността на магазин, офис или друг търговски или индустриален обект се определя най-вече от светещата или друг вид реклама, монтирана върху фасадата или на друго подходящо място. Големите възможности за визуално представяне, както и богатият избор на материали, превръщат светещата реклама в достъпен директен посредник между Вас и крайния потребител.

Атрактивният дизайн и нестандартните композиционни решения са задължително условие, за да се откроява Вашата светеща, обемна реклама или съоръжение от останалите в съвременните конкурентни условия. Професионално проектираната и изработена реклама задължително ще привлече погледа на потенциалния клиент и по този начин ефективно ще благоприятства за индивидуалността и ефективните послания на Вашия бизнес.

Ние разполагаме с професионалисти, които могат да изготвят идейния проект и реализират изработката и монтажа на различни светещи и обемни реклами, тотеми, POS и POV съоръжения и др.