Възможности и разнообразие от технологии

Дигитален печат

Дигиталният печат е технология, която позволява директно пренасяне на изображението от компютърен файл към физически носител – хартия, картон или друга печатна медия. Той заема все по-широко място в сферата на печатните технологии, като позволява отпечатването на малки тиражи, включително единични бройки за много кратки срокове, върху най-често използваните при офсетовия печат материали, като на практика няма компромис в качеството.

Ако имате необходимост от тираж на печатни материали, който е твърде нисък и съответно скъп за офсетов печат, тук е мястото на дигиталните печатни технологии. Предимство е изключително бързият срок за печат, както и възможността за честа смяна на визуалните интерпретации, без да е наложително влагане на излишни средства във високи тиражи, от които в конкретния момент може да нямате нужда.

Необходими са ви визитки, менюта, покани, материали за конференция, листовки, плакати до А3+ и то бързо? Ние можем да изготвим желания от Вас проект или да работим с Ваш такъв като изпълним печата на съответната медия качествено и в кратки срокове, включително и необходимите довършителни операции.