Възможности и разнообразие от технологии

Витрини и рекламни

конструкции

Едни от най-мащабните проекти в рекламата се реализират чрез изработването на цялостни фасади и рекламни конструкции, при което разликата между архитектура и реклама става почти незабележима. Същественото тук е, че самата фасада с рекламните съоръжения към нея, с визията си носи послание за Вашия бизнес или дейност като едно неделимо цяло, което допринася за имиджа Ви и показва сериозността на Вашата фирма или организация.

Към този тип реклама трябва да се подхожда с необходимото внимание и професионализъм, тъй като тя, вече реализирана, носи дългосрочно послание.

Ние, екипът на Елфи Реклама, можем да Ви изготвим индивидуален проект и 3D визуализация и след одобрение на идейния проект да осъществим последващото проектиране, изработка и монтаж. По време на целия процес нашите клиенти могат да разчитат на постоянни консултации и лично отношение от страна на специалистите ни.